آهنگ منو انقدر عاشق کن خشایار اعتمادی

منو انقدر عاشق کن

خشایار اعتمادی

من و انقدر عاشق کن به من برگرده احساسم
یه جوری که تو این دنیا کسی رو جز تو نشناسم
من و انقدر عاشق کن جهان از دست من پُر شه
هر احساسی به غیر از تو دور از تصورشه
من و انقدر عاشق کن تموم حرف مردم شم
اگه دستامو ول کردی تو راه خونمم گم شم
من و انقدر عاشق کن
که با فکر تو دریا شم
به من خوبی نکردی
من نتونم با تو بد باشم

من و انقدر عاشق کن خدا برگرده رو به من
ببینم مردم دنیا
نشستن تورو می بینن
یه جوری که به غیر از تو
ندونم فکر چی بودم
می خوام یادم بره
یک روز
که من قبل از تو کی بودم

منو انقدر عاشق کن.

من و انقدر عاشق کن تموم حرف مردم شم
اگه دستامو ول کردی تو راه خونمم گم شم
من و انقدر عاشق کن
که با فکر تو دریا شم
به من خوبی نکردی
من نتونم با تو بد باشم
--:--
--:--