آهنگ مثل روزای بارونی ناصر عبداللهی

مثل روزای بارونی

ناصر عبداللهی

یه روز دلم گرفته بود
مثل هوای بارونی
از اون هوا ها که خودت حال و هواشو میدونی
اگه بشه با واژه ها حالمو تعریف بکنم
تو هم منو، شعر منو با همک حست میخونی


یه روز دلم گرفته بود
مثل هوای بارونی
از اون هواها که خودت حال و هواشو میدونی
اگه بشه با واژه ها حالمو تعریف بکنم
تو هم منو، شعر منو با همه حست میخونی


یه حالی داشتم که نگو
یه حالی داشتم که نپرس
یه تیکه از روحمو من جایی گذاشتم که نپرس
یه جایی که میگردم و دوباره پیداش میکنم
حتی اگه کویر باشه
بهشت دنیاش میکنم

اسم قشنگ شهرمو تو میدونی چی میذارم
دونه دونه کوچه هاشو به اسمای چی میذارم
آخه تو هم مثل منی
مثل دلای ایرونی
وقتی هوا ابری میشه
حال و هوامو میدونی
وقتی هوا ابری میشه
حال و هوامو میدونی

یه روز دلم گرفته بود
مثل هوای بارونی
از اون هواها که خودت حال و هواشو میدونی
اگه بشه با واژه ها حالمو تعریف بکنم
تو هم منو، شعر منو با همه حست میخونی

یه حالی داشتم که نگو
یه حالی داشتم که نپرس
یه تیکه از روحمو من جایی گذاشتم که نپرس

یه حالی داشتم که نگو
یه حالی داشتم که نپرس
یه تیکه از روحمو من جایی گذاشتم که نپرس
یه جایی که میگردم و دوباره پیداش میکنم
حتی اگه کویر باشه
بهشت دنیاش میکنم
--:--
--:--