آهنگ سلطان قلبم 2 احمد سلو

سلطان قلبم 2

احمد سلو

داره تموم میشه
این دنیای بی ارزش تا فرصتشو دارم
میخوام بگم از عشق آهای دوست دارم
داره تموم میشه
این دنیای بی قانون نذار بمونه باز
تو سینه حرفامون ببین دلی دوست دارم
یه دل دارم که ناقابله دوست دارم خدا شاهده
چشمات کردن منو عاشقت شدی سلطان قلبم
یه دل دارم که ناقابله دوست دارم خدا شاهده
چشمات کردن منو عاشقت شدی سلطان قلبم
واسه منی که چشماتو پرستیدم
دنیای بی چشمات برام اوج قرنطینس
آرامش قلبم آهای عشق دو آتیشم
من از مردن کنار تو هیچوقت نترسیدم
یه دل دارم که ناقابله اونم میذارم مقابلت
داشته باش هواشو باش مواظبش فرمانروای قلبم
یه دل دارم که ناقابله
دوست دارم خدا شاهده چشمات کردن منو عاشقت
شدی سلطان قلبم
--:--
--:--