آهنگ سقف  فرهاد

سقف

فرهاد

تو فکر یک سقفم
یه سقف بی روزن
یه سقف پا برجا
محکم تر از آهن

سقفی که تنپوشِ ِ
هراسِ ما باشه
تو سردی شبها
لباس ما باشه

تو فکر یک سقفم
یه سقف رویایی
سقفی برای ما
حتی مقوایی

تو فکر یک سقفم
یه سقف بی روزن
سقفی برای عشق
برای تو با من

سقفی اندازه ی قلب من و تو
واسه لمس تپش دلواپسی
برای شرم لطیف آینه ها
واسه پیچیدن بوی اطلسی

زیر این سقف

با تو از گل
از شب و ستاره میگم
از تو و از خواستن تو
میگم و دوباره میگم

زندگیمو زیر این سقف
با تو اندازه می گیرم
گم میشم تو معنی تو
معنی تازه می گیرم

زیر این سقف ، اگه باشه
پُر میشه از گرمیِ تو
لختی پنجره هاشو
می پوشونه دستای تو

زیر این سقف
خوبه عطرِخود فراموشی ، بپاشیم
آخر قصه بخوابیم
اول ترانه پاشیم

سقفمون افسوس و افسوس...
تن ابر آسمونه
یه افق یه بی نهایت
کمترین فاصلمونه

تو فکر یک سقفم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--