آهنگ سرگیجه دایان

سرگیجه

دایان

یه کم گیجم دل مُردم انگاری محکم از رو به رو خوردم
تو کمی آروم من کمی داغون چه احساس بدی داریم هر دوتامون
یکم گیجم افسرده یکی که تنها تو حبس خودش مرده
یکی که بارون رفته از یادش ، یکی که تا صبح نمیبره خوابش
یکم گیجم تصویرا تارِ سرم سنگین و سیگار دوباره
یه کامِ تلخُ یه بغضِ غمگین یه جای خالی با صدای آهنگی
داره یادم که عاشقم با تو چقدره نازه آخ الهی چشماتو
نگیری از من که میمیرم از غم اگه تو بری من داغون ترم از قبل
نگو ای بی رحم داری جدا میشی بگو که بی من داری کجا میری
قبله شو چشمات کعبه ابروتِ حیا کن از من کیو دست خدا میدی
با زخم قلبت متاسفم با تو از حرف مردم من موثر یا تو
یکمی گیجم منو آروم کن حالا که میری من مقصرم یا تو
یکمی گیجم تصویرا تارِ سرم سنگین و سیگار دوباره
یه قرص تلخ و یه کام سنگین همیشه غمگین ، همیشه غمگین
کلمات کلیدی :
--:--
--:--