آهنگ رسوایی حمید هیراد

رسوایی

حمید هیراد


عاشقتر از آنم که دمی
خام شوممن با بوی
سر زلف تو آرام شوم من
عاشقتر از آنم که تو را
یار بدانم من عاشقمو
جز تو خریدار ندارم

راهِ مرا اشاره شو ای
همه آرزوی من نازترین
خلقه جهان نشسته رو به روی من
جانه مرا بهانه شو مستیه
عاشقانه شو جان منو
نگار من در دله من ترانه شوای دل دل ای دل
ای جان ای دل ای دل ای
ای دل ای دل

مجنون شیدا منم عاشقه
لیلا منم سر سپرده و
اسیر اون نگاه زیبا
مجنون شیدا منم عاشقه
لیلا منم سر سپرده
و اسیر اون نگاه زیبا

راهِ مرا اشاره شو ای
همه آرزوی من نازترین
خلقه جهان نشسته رو به روی من
جانه مرا بهانه شو مستیه
عاشقانه شو جان منو
نگار من در دله من ترانه شو

راهِ مرا اشاره شو ای
همه آرزوی من نازتری
خلقه جهان نشسته رو به روی من
جانه مرا بهانه شو مستیه
عاشقانه شو جان منو
نگار من در دله من ترانه شو

ای دل دل ای دل
ای جان ای دل ای دل ای
ای دل ای دل
کلمات کلیدی :
--:--
--:--