آهنگ دوست دارم سامان جلیلی

دوست دارم

سامان جلیلی


دنبالِ یه حرف تازه توی رویای تو بودم
واسه ابراز علاقم این ترانه رو سرودم
تو عبور واژها که پشت هم پِیِش میگشتم

آخرش رسید به این حرف دوست دارمو نوشتم
دوست دارمو نوشتم
من دوست دارم قدره
آسمون پر ستاره ، جوری که سمت تو میام
بی ارده بی اشاره بی اراده بی اشاره
من دوست دارم قدره
قدری که تو نمیدونی قدری که بگم تا ابد
توی خاطرم میمونی توی خاطرم میمونی

سَمت من نشونه رفته تیرِ عشق تو عزیزم
دخل من اومده انگار بسته شد راه گریزم
عشق من یکی یدونس اصلنم همتا نداره
تا همیشه مثل بارون روی دل تو می باره
روی دل تو می باره
--:--
--:--