آهنگ دلخوشی رضا صادقی

دلخوشی

رضا صادقی

روانی نگاهتم
دیوونه من خرابتم
دیگه چجوری بهت بگم

همپای بچه بازیات
همدست دیوونگیات
دیوونه میمیرم برات

جای منم تو زنده باش
زندگی کن برنده باش
دلخوشیای من همینه

غیر تو با همه بدم
این شکلیه عاشق شدنم
میخوام همه دنیا ببینه

من جونم بسته به جونت جونمی
خون تو رگ این دل مجنونمی
شهر و یار و دیار و قرار نشونم و خونمی

تو جزیی از دنیام که نه تو همه دنیای منی
آدم ترین آدم منم وقتی تو حوای منی
من قید هر چی جز تورو از قبل و بعد تو زدم
وقتی که عاشقت شدم دوباره دنیا اومدم
--:--
--:--