آهنگ خودخواه محسن یگانه

خودخواه

محسن یگانه

خودخواه و حریص
پی چیزی که نیست
تو مثل همیشه رد میشی و میشه
دوباره سکوت
یه راه روبروت
یه جا یه نفر از من بی خبر
همیشه همینه
نخوادو نبینه
صبورم همیشه
اینجوری نمیشه
تو یادت نمیاد
باید یاد تو داد
می چرخه زمونه
اینجور نمیمونه

حالا می خواد هرچی باشه
عشق بعدیت هرکی باشه
منتظرت میمونم من
خسته میشی میدونم من

حالا می خواد هرچی باشه
عشق بعدیت هرکی باشه
منتظرت میمونم من
خسته میشی میدونم من

یه روزی میاد
یه روز که زیاد
ازم دور که شدی
مغرور که شدی
اسمت که بیاد
حرفت که بشه
میگم که نخواست دلم دست بکشه
نشد دست بکشم، از یه آدم سرد
که منو از هرچی عشقه، بد خاطره کرد
همیشه همینه
نخوادو نبینه
صبورم همیشه
اینجوری نمیشه

حالا می خواد هرچی باشه
عشق بعدیت هرکی باشه
منتظرت میمونم من
خسته میشی میدونم من

حالا می خواد هرچی باشه
عشق بعدیت هرکی باشه
منتظرت میمونم من
خسته میشی میدونم من
--:--
--:--