آهنگ حماقت سامان جلیلی

حماقت

سامان جلیلی


هزار و یک قسم به پام میخورد میگفت بمون برام
میگفت که تا روز ابد نذار کسی بیاد به جام
نذار کسی بیاد به جام

هزار و یک قسم به پاش بخور که چی تنهاش نذار
حالا طرف بهت بگه کدوم قول و کدوم قرار
کدوم قول و کدوم قرار

حماقت منو ببین که به کی دل داده بودم
خدای من دیدی براش یه شوخیه ساده بودم
گفتم اینا توهمه که از نبودنِ تو میزنم
تهش دیدم که اونی که می‌بازه این بازیو منم

یادت میاد حرفایی که چه راحت تو زدی زیرش
منو کشید به مات عشق با ظاهر سر به زیرش
داری پلای برگشتنو یکی یکی خراب میکنی
بی معرفت بگو به من رو قلب کی حساب میکنی

حماقت منو ببین که به کی دل داده بودم
خدای من دیدی براش یه شوخیه ساده بودم
گفتم اینا توهمه که از نبودن تو میزنم
تهش دیدم که اونی که می‌بازه این بازیو منم
--:--
--:--