آهنگ حقیقت احمد سعیدی

حقیقت

احمد سعیدی

یا منو انتخاب کن
یا بهم بگو نمونم
میخام که از زبونت
حقیقت رو بدونم
چیزی نمی گی اما
فکر تو پیش من نیس
به این ادامه دادن
دیگه دلم روشن نیس
اینکه دوسم داری و من
برای من تاره
نسبت به عشق من چرا

قلب تو بی خیاله
کاش میدونست م از کجا
راحت از م جدا شد
چی باعث این سردی
میون ما دو تا شد
واسه یه بار م شده
با من صاف وصادق باش
تظاهر نکن بگو
چی تو دلت میگذره
اگه خسته ای از علاقت
به من کم شده
همین حالا از این
خونه برم بهتر
اگه دلت بخاد نباشم
حرفت رو رد نمیکنم
انقدر دوست دارم که
باتو مخالفت نمیکنم
اگه بهم بگی که قلبت
کسی رو غیرمن میخاد
یه جوری میرم که
صدایی از من به گوشت نیاد


با من صاف وصادق باش
تظاهر نکن بگو
چی تو دلت میگذره
اگه خسته ای از علاقت
به من کم شده
همین حالا از این
خونه برم بهتر
کلمات کلیدی :
--:--
--:--