آهنگ  جاسیگاری احمد سلو

جاسیگاری

احمد سلو

بارونیه دلم چقد آروم آروم دور میشی ازم
چقد آسون آسون بار می گیری و من دارم داغون میشم
دارم داغون میشم
تو میدونستی من نمیخواستم نمیخواستم نمیذاشتم بری
تو میدونستی میتونستی از من بگذری دارم تموم میشم
دارم تموم میشم
من دلم داغون داغونه زندگیم دیگه بیسر و سامونه
دیگه باید از تو بگذرم وقتی که دلت با اونه آرومه
داری میری و میخندی و دل به یه غریبه میبندیو
منم خوشحالم از اینکه تو از این جدایی نمیترسیو
من دلم داغون داغونه زندگیم دیگه بیسر و سامونه
دیگه باید از تو بگذرم وقتی که دلت با اونه آرومه
داری میری و میخندی و دل به یه غریبه میبندیو
منم خوشحالم از اینکه تو از این جدایی نمیترسیو
از همه دنیا گذشتم من واسه دوست داشتن تو
ولی میری پیش اون که فقط دوست داشتنت رو
آرزوهامو نگاه کن له میشن تو جاسیگاری
تو با آرزوت نشستی
میدونم تا صبح نشستی
من دلم داغون داغونه زندگیم دیگه بیسر و سامونه
دیگه باید از تو بگذرم وقتی که دلت با اونه آرومه
داری میری و میخندی و دل به یه غریبه میبندیو
منم خوشحالم از این که تو از این جدایی نمیترسیو
کلمات کلیدی :
--:--
--:--