آهنگ برف مانی رهنما

برف

مانی رهنما

امسال خدا کنه دوباره برف بیاد...این شهر مثل من دوست داره برف بیاد
دوباره بچه شیم توی حریرِ برف...آتیشِ بغضمون نمی‌ره زیر برف
امسال خدا کنه دوباره برف بیاد...صدای شادی‌مون رها شه توی باد
با برفی که پُر از شوقِ نوازشه...این دنیای سیاه دوباره تازه شه
من مه گرفتنِ جاده رو دوست دارم...این دلخوشیای ساده رو دوست دارم
تو هر کجای شهر اجاقی روشنه...این برگِ دیگه‌ای از رازِ بودنه
وقتی کنارمی آروم و ساکتم...زمستونه ولی من گرمِ عشقتم
طوفانِ تازه‌ای تو رگ‌های منه...قدم که می‌زنی،سرما که می‌زنه
--:--
--:--