آهنگ برام دعا کن رضا صادقی

برام دعا کن

رضا صادقی

برام دعا کن عشق من ، همین روزها بمیرم
آخه دارم از رفتنت ، بدجوری گر می گیرم
دعا کنم که این نفس ، تموم شه تا سپیده
کسی نفهمه عاشقت ، چی تا سحر کشیده
این آخرین باره عزیز ، دستامو محکم تر بگیر
آخه تو که داری می ری ، به من نگو بمون ، نمیر
تو می ری و یه باغ سبز ، درش بروت بازه هنوز
من باغ سوخته ام نازنین ، باشه برو با من نسوز
اگه یه روز برگشتی و گفتن فلانی مرده
بدون که زیر خاکستر ، حس نگاتو برده
گریه نکن برای من ، قسمت ما همینه
دستامو محکم تر بگیر ، لحظه ی آخرینه
این آخرین باره عزیز ، دستامو محکم تر بگیر
آخه تو که داری می ری ، به من نگو بمون ، نمیر
تو می ری و یه باغ سبز ، درش بروت بازه هنوز
من باغ سوخته ام نازنین ، باشه برو با من نسوز
این آخرین باره عزیز ، دستامو محکم تر بگیر
آخه تو که داری می ری ، به من نگو بمون ، نمیر
تو می ری و یه باغ سبز ، درش بروت بازه هنوز
من باغ سوخته ام نازنین ، باشه برو با من نسوز
برام دعا کن عشق من
کلمات کلیدی :
--:--
--:--