آهنگ باورم کن دایان

باورم کن

دایان

گله دارم ار این سر درگمی ها، من و باورم کن
این رو حس کن که من خیلی تنهام، من و باورم کن
برو می خوام تو تنهایی بری، برو می خوام
نه نرو تو دنیای منی، تو رو می خوام
می میرم اگه تو بشکنی نمی ذارم دیگه بی من تنها بری
آخه نمیدونی تو عشقمی، میمیرم بی من تو تنها بری

من و باورم کن..من و باورم کن...من و باورم کن

نگو میرم دیگه تا آخرش این بار، راه رو دیدم
نگو میرم دیگه به امید دیدار، نا امیدم
تو تسلیمی به این سردرگمی هات، چه تسلیمی
دلم تنگه آخ چه نازه چشمات، چه تصویری
بمون خونه این زخم ها رو بی حس کن
من و بشناس این تنهایی رو حس کن
حیف بمونی این جوری تو دل پر
هر چی بعد تو رو به خاطرات بسپر
باورم کن...من و باورم کن..من و باورم کن...من و باورم کن
کلمات کلیدی :
--:--
--:--