آهنگ احساس بابک جهانبخش

احساس

بابک جهانبخش

به این حرفای تکراری
که تو هر جمله میاری
به این احساس سر در گم
که هی میگی دوستم داری
یه احساس بدی دارم یه احساس بدی دارم
یه احساس بدی دارم یه احساس بدی دارم
به اینکه عاشقم هستی ولی عشقی نمیبینم
به اینکه تازه می فهمم توی قلبت نمی شینم
به اینکه خاطره هامون دیگه از خاطرت رفته
باید باور کنم اما نمی شه باورش سخته
یه احساس بدی دارم یه احساس بدی دارم
یه احساس بدی دارم یه احساس بدی دارم
--:--
--:--