آهنگ آره آره مهدی احمدوند

آره آره

مهدی احمدوند

آره آره، آره آره، آره آره
آره آره،
دیگه مال من شدی،
آره آره،
دیدی عاشقم شدی،
آره آره،
دل تا آخرین نفس بیقراره واسه تو همینو بس،
آره آره، آره آره، آره آره،
آره آره،
از کنار من نری،
توی شهر قصه هام و تو پری،
آره آره،
قلب من برای تو،
آره آره،
دیگه عشق آخری،
آره آره،
حال خوبیه که دارمت،
رو دوتا چشمم میزارمت،
تو قصه هام،
تو شهر عشق،
تو هرجا باشم مییارمت،
حال خوبیه عشقم کنارمه،
تموم چیزی که دارمه،
توی عشق پنهون واژهام،
بگم دوست دارم تنها کارمه،

آره آره،
حال خوبیه،

آره آره، ،
حال خوبیه،

آره آره، آره آره، آره آره،
آره آره،
خیلی خوبه بودنت،
دیدی آخر تو زندگیم کشوندمت،
آره آره،
دیگه مال من شدی،
آره آره،
به هیچ کسی نمیدمت،
آره آره، آره آره، آره آره،
آره آره،
خوبه تو کنارمی،
بیقرارم وقتی بیقرارمی،
آره آره،
خیلی خوبه دارمت،
عاشقم باش بگو که تنها یارمی،
آره آره،
حال خوبیه که دارمت،
رو دوتا چشمم میزارمت،
تو قصه هام،
تو شهر عشق،
تو هرجا باشم مییارمت،
حال خوبیه عشقم کنارمه،
تموم چیزی که دارمه،
توی عشق پنهون واژهام،
بگم دوست دارم تنها کارمه،

آره آره،
حال خوبیه،

آره آره،
حال خوبیه،

آره آره، آره آره، آره آره...
کلمات کلیدی :
--:--
--:--