آهنگ آدم دال

آدم

دال

از آنسوی شب میایم
باری از حسرت بر دوشم
خورشیدی پنهان در دستم
آواز باران در گوشم

مانده در بی تابی
در شبی مهتابی
قصه گوی تنها من

روز و شب سرگردان
در میان طوفان
ماهی بی دریا منسیب رویاهایم را چیدم از باغ باور
با فریب حوامیروم از آنجا رو به دنیایی دیگر

پیش رویم میبینم شهری از غوغا لبریز
شهر سرگرمی ها
شهر دلتنگی ها
شهر سرمای پاییز

تقدیرم را در من بشکن
آزادم کن از جنگیدن
آیینه ام بودی ای کاش
بر گردانی من را به من

مانده در بی تابی
در شبی مهتابی
قصه گوی تنها من

روز و شب سرگردان
در میان طوفان
ماهی بی دریا من


قصه گوی تنها من

ماهی بی دریا من
کلمات کلیدی :
--:--
--:--