آهنگ کجایی عماد طالب زاده

کجایی

عماد طالب زاده

دروغ بود
گفتی که تنهام نمیزاری
دروغ بود
هیچکسی رو جام نمیاری
دروغ بود
تو خودت گفتی دوسم داری
دروغ بود

دروغ بود
وقتی میرفتی منو اصلا ندیدی
رو تموم آرزوهام خط کشیدی
من چیکار کردم که اینجوری بریدی

کجایی که دنیا منه خسته رو دوره کرده
کجایی که میگن دیگه رفته که بر نگرده
کجایی کجایی ببینی واسه حال زارم خدا هم گریه کرده
کجایی که دنیا منه خسته رو دوره کرده
کجایی که میگن دیگه رفته که بر نگرده
کجایی کجایی ببینی واسه حال زارم خدا هم گریه کرده

دروغ بود
گفتی که تنهام نمیزاری
دروغ بود
هیچکسی رو جام نمیاری
دروغ بود
تو خودت گفتی دوسم داری
دروغ بود

دروغ بود
وقتی میرفتی منو اصلا ندیدی
رو تموم آرزوهام خط کشیدی
من چیکار کردم که اینجوری بریدی

کجایی که دنیا منه خسته رو دوره کرده
کجایی که میگن دیگه رفته که بر نگرده
کجایی کجایی ببینی واسه حال زارم خدا هم گریه

کجایی که دنیا منه خسته رو دوره کرده
کجایی که میگن دیگه رفته که بر نگرده
کجایی کجایی ببینی واسه حال زارم خدا هم گریه
کلمات کلیدی :
--:--
--:--