آهنگ پنجمین دیوار امیر تاجیک

پنجمین دیوار

امیر تاجیک

چند ساله از تو قاب، زل می زنی به من
دیوار ِ پشت عکس، میلرزه مثل من

پاییزم و میرم، بی تو رو به سردی
من دست بردم تو، تقویم که برگردی

روی تو گریه هام، چه بی اثر شده
رفتی و حال من، دیوونه تر شده

یادت با قلب من، خاطره بازی کرد
من چشم میزارم، رو پنجره برگرد

گم میشه تصویرم، یه جمعیت تنهام
برگرد و پیدام کن، از روی گریه هام

این چهار دیواری زندون شده انگار
این سردی بین ما، شد پنجمین دیوار

روی تو گریه هام، چه بی اثر شده
رفتی و حال من، دیوونه تر شده

یادت با قلب من، خاطره بازی کرد
من چشم میزارم، رو پنجره برگرد

روی تو گریه هام، چه بی اثر شده
رفتی و حال من، دیوونه تر شده

یادت با قلب من، خاطره بازی کرد
من چشم میزارم، رو پنجره برگرد
--:--
--:--