آهنگ هستی پازل

هستی

پازل

تو هستی شبم پیش تو غوغاست
منم آدم بشم عشق تو حواست
تو مستی شبم پیش تو زیباست
اگه دلت بخواد دلت نخواد قلب من اینجاست
از هستی تو مستی من خواب نداره
هی دست به این مست نزن تاب نداره
هی دل هی دل نکن
مستم منو عاقل نکن
بستم به کوی او دلم
هی منو غافل نکن
هی دل ای دل نکن
این عاشقو عاقل نکن
بستم به کوی او دلم
هی منو غافل نکن
وقتی میاد صدای پات حالی به حالی میشم
حالی به حالی میشم
یه عاشق بیقرار تو این حوالی میشم
آخه رو رواله دلت
خوش به حال دلت
اگه روبراهه دلم
سر براهه دلت
هی دل ای دل نکن
مستم منو عاقل نکن
بستم به کوی او دلم
هی منو غافل نکن
هی دل ای دل نکن
این عاشقو عاقل نکن
بستم به کوی او دلم
هی منو غافل نکن
از هستی تو مستی من خواب نداره
هی دست به این مست نزن تاب نداره
هی دل ای دل نکن
مستم منو عاقل نکن
بستم به کوی او دلم
هی منو غافل نکن
هی دل ای دل نکن
این عاشقو عاقل نکن
بستم به کوی او دلم
هی منو غافل نکن
کلمات کلیدی :
--:--
--:--