آهنگ هدف خشایار اعتمادی

هدف

خشایار اعتمادی

روی هر قله ای باشی.
برای من هدف میشی.
بگردی دور دنیارو.
بازم با من طرف میشی.

بیا از فاصله با من کمی عقب نشینی کن.
من و تو درکنار هم همینو پیش بینی کن.
تمام قلبم و یکجا دارم سمت تو میارم.
واسه روز مبادا هم چیزی باقی نمیزارم.
همیشه بودن با تو دلیل التماسم بود.
اگه راهو نمی دیدم به تو حتما حواسم بود.
همیشه بودن با تو دلیل التماسم بود.
اگه راهو نمی دیدم به تو حتما حواسم بود.

روزایی که نبودی!من!همش از حال میرفتم.
پریدن سخت بود وقتی که با یک بال میرفتم.
شکنجه دیدم از دوریت که گریه اعترافم شد.
همین دنبال تو گشتن یه جورایی طوافم شد.

همیشه بودن با تو دلیل التماسم بود.
اگه راهو نمی دیدم به تو حتما حواسم بود.
همیشه بودن با تو دلیل التماسم بود.
اگه راهو نمی دیدم به تو حتما حواسم بود.

تو رو ساحل نشستی که دلم می خواد دریا شم.
مثل یه موج به آرومی به احترام تو پاشم.
چه حالی داره این لحظه.
که بارون داره.
می باره
فقط یک رعد و برق ازما.
می تونه عکس برداره.

همیشه بودن با تو دلیل التماسم بود.
اگه راهو نمی دیدم به تو حتما حواسم بود.
کلمات کلیدی :
--:--
--:--