آهنگ مست عشق وحید تاج

مست عشق

وحید تاج

خداوندا خداوندا به لطفت شب رسیده

به امید به امید طلوع یک سپیده

تویی هر شب سرور ما و شور ما و

نور ما جهان در دست عشقت

تویی یار و همه قیل و قال و حال و جان و

دل و جان سرمست مست مست عشقت

دانلود آهنگ وحید تاج مست عشق

تو همسایه تو هم نوری تو ماهی

تو قرص ماه شب های سیاهی

خیالت همنشین هر شب ماست

خیالت همنشین هر شب ماست

برای قلب هر عاشق پناهی

برای قلب هر عاشق پناهی

دانلود آهنگ وحید تاج مست عشق

شب و نوروزمان بر پایه عشق

هر آنچه هست از سرمایه عشق

شب و نوروزمان بر پایه عشق

هر آنچه هست از سرمایه عشق

خدا هست خدا هست خدا هست

خدا هست خدا هست خدا هست

در این خانه فقط همسایه عشق

در این خانه فقط همسایه عشق

دانلود آهنگ وحید تاج مست عشق

تو مهتابی و ما شب های تاریم

تمام روز را دل بیقراریم

شب ما روز میگردد به لطفت

شب ما روز میگردد به لطفت

به عشقت روز و شب امیدواریم

به عشقت روز و شب امیدواریم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--