آهنگ عطر خاطره علی زند وکیلی

عطر خاطره

علی زند وکیلی

بیا به افسانه‌ی من، به خلوت خانه‌ی من
بیا ببین چه کرده‌ای با دل دیوانه‌ی من
بیا ببین چه کرده‌ای با دل دیوانه‌ی من

به قصه‌ی فرشته‌ها دوباره بال و پر بده
تو اوج عاشقانه‌ای، به آسمان خبر بده
به شهر بی خبر بگو به کوچه‌ها که می‌زنی
تو را سکوت می‌کنم، مرا صدا که می‌زنی
با خیال تو رد شدم از شب تنهایی
هر کجا که من بعد از این می‌رسم آنجایی
ساحلت منم، ‌مو به مو موج این دریایی
می‌رسد به من تا ابد این همه زیبایی

بیا به دیوانگیم، به خلوت خانگیم
که تن دهم به شعله‌ات دوباره پروانگیم
چه عاشقانه می‌شود کنار تو زندگیم

بگو از آرامش من، از آخرین خواهش من
بگو تو از زمزمه‌ی ترانه‌ی سرخوش من
تو خواب یک منظره‌ای، خیال یک پنجره‌ای
که می‌وزد نگاه تو در عطر هر خاطره‌ای
با خیال تو رد شدم از شب تنهایی
هر کجا که من بعد از این می‌رسم آنجایی
ساحلت منم ‌مو به مو موج این دریایی
می‌رسد به من تا ابد این همه زیبایی
--:--
--:--