آهنگ زنده باد ایران یاس

زنده باد ایران

یاس


میدونم اینو که دلت از همه و هر طرف ترک خورد
به هر کی تونستی حال دادی و در عوض رکب خوردی
من و تو مثل همیم
ولی من اسلحه ام قلم شد
توی تنهایی هام یک صدا توی خلوتم فقط گفت :
اولا توکل بعد ازش طلب کن
حرکت از طرف تو
برکت از طرف اون
دست نزن بغل کن
چک نزن فلج کن
فک نزن عمل کن
و دفترم ورق خورد
دیگه تو لزومی نداره رو این ایده شک کنی
توگذر عمر رو نمیتونی با قبض بیمه حل کنی
ما اینجاییم که هرچی که چشممون دیده رپ کنیم
کلمه هام زلاله لازم نیست که فیلترم کنین
یه عده مشتاقن کلمه هامو بشنون
یه عده هم که میخوان فقط قلم پامو بشکنن
ولی من حرفامو تا نفس آخرم بازم میگم
چاه نکن واسه ام جیگر
شاهرگم واسه ات میدم
خلاصه اونا که بدخوامن و می خندیدن
بد خوامن و می خندیدم
که چطوری زیرم میرن
کلمات روی بیتم چیدم
اینو به تو میگم میرم
همه وجودمو واسه بالا بردن پرچم میهن می دم
من طالب آتش بسم مشکلی باشه تا تهش هستم
می خونم از ما می دونم حرفام می مونن فردا تا هشت نسلم
به همین شاهرگ قسم
که قدم به قدم
پایت هستم
اصلا یه وجب به عقب نمیرم
یهکلمهحرفدربارشنزن
همه بیدار
بااتکابا اتحاد و ایثار یا اقتدار و بیمار
با احترام این راه
یک صدا با ایمان
در امتداد این راه
زنده باد ایران
همه زنده باد ایران
دستا بالا بگو زنده باد ایران
همه با هم زنده باد ایران
یا یا زنده باد ایراااااااان
--:--
--:--