آهنگ دریا احسان خواجه‌امیری

دریا

احسان خواجه‌امیری

من اینجوری نمیتونم یه سدی بین قلب ماست تو باید غرق شی در من بفهمی کی دلش دریاست.
من اینجوری نمیتونم تو پای من نمیشنی تو رو اونقدر بخشیدم بزرگیمو نمیبینی.
همیشه مقصدم بودی کجا با تو سفر کردم؟ چقد تنها برم دریا چقد تنهائی برگردم.
همیشه مقصدم بودی کجا با تو سفر کردم؟ چقد تنها برم دریا چقد تنهائی برگردم.
من اینجوری دلم خوش نیست شبم با ترس هم مرزه بهشت هم اونورش باشه به این برزخ نمی ارزه.
من اینجوری نمیسرم تو اینجای و من تنهام دارم می میرم از بس که نگفتم چی ازت می خوام.
همیشه مقصدم بودی کجا با تو سفر کردم؟ چقد تنها برم دریا چقد تنهائی برگردم.
همیشه مقصدم بودی کجا با تو سفر کردم؟ چقد تنها برم دریا چقد تنهائی برگردم.
کلمات کلیدی :
--:--
--:--