آهنگ خوب و بد رضا صادقی

خوب و بد

رضا صادقی

دارم از دستای عشقت یه جورایی رها می شم
اگه شاه بازیه، عشق تو دیگه مات و من کیشم
دارم میرم که از نو شم، گلم نگو که بی رحمی
میخوام حرف بزنم روراست و این حرفارو می فهمی

واسه اینکه خیلی چیزا بمونه باید نباشه
گاهی ماهی واسه موندن باید از آب جداشه
گاهی ام باید بمیری تا که یه زندگی نو شه
بهتره گلی نباشه تا باغ گلات درو شه

دارم از دستای عشقت یه جورایی رها می شم
اگه شاه بازیه، عشق تو دیگه مات و من کیشم
دارم میرم که از نو شم، گلم نگو که بی رحمی
میخوام حرف بزنم روراست و این حرفارو می فهمی

میدونم سخت جون میدم باور کن اینو فهمیدم
ولی خسته شدم بس که دلم رنجید و خندیدم
تو خوب و ، من بد عالم از این حس تو خوشحالم
تو این حال و هوای عشق به جون تو بده حالم

واسه اینکه خیلی چیزا بمونه باید نباشه
گاهی ماهی واسه موندن باید از آب جداشه
گاهی ام باید بمیری تا که یه زندگی نو شه
بهتره گلی نباشه تا باغ گلات درو شه

تو خوب و ، من بد عالم از این حس تو خوشحالم...
کلمات کلیدی :
--:--
--:--