آهنگ خداحافظ علی لهراسبی

خداحافظ

علی لهراسبی

دستم از دستای تو دور موند
چون چشم دنیا شور بود
خنده هام بعد تو بی روح بود
درد تو قد یه کوه بود

چی شدش بی معرفت
کی تو رو اینجوری دیوونه کرد
اون قلب سنگیه بی رحم بی درد
هی تو رو هی دور و دور تر میکرد

برس به دادم
ندیدی بی تو تا کجا ادامه دادم
نشد بدون تو بیا برس به دادم
نیومدی دیگه نیا تمومه کارم

کجایی عشقم
نشد بگم نرو دلم نیومد هر بار
بگم نرو که بند اومد زبونم انگار
کجایی عشقم بیا برس به دادم

خداحافظ همیشه یادتم با عشق
خداحافظ دلم همیشه همراهته
خداحافظ برو هواتو دارم من
خداحافظ نذار بلرزه باز قلبم

برس به دادم
ندیدی بی تو تا کجا ادامه دادم
نشد بدون تو بیا برس به دادم
نیومدی دیگه نیا تمومه کارم

کجایی عشقم
نشد بگم نرو دلم نیومد هر بار
بگم نرو که بند اومد زبونم انگار
کجایی عشقم بیا برس به دادم

چی شدش بی معرفت
کی تو رو اینجوری دیوونه کرد
اون قلب سنگی ی بی رحم بی درد
هی تورو هی دورو دور تر میکرد

چی شدش بی معرفت
کی تورو اینجوری دیوونه کرد
اون قلب سنگیه بی رحم بی درد
هی تورو هی دورو دور تر میکرد
کلمات کلیدی :
--:--
--:--