آهنگ حست میکنم احمد سعیدی

حست میکنم

احمد سعیدی

حرفات از صبح تا شب همش تو گوشم
فنجون قهومو مینوشم
هدفون زدم سکوته و شمع
شبها دلم تنگه تو میشه
امشب بازم مثل همیشه
دلتنگتم پس تو کجایی کجایی کجایی
حست میکنم تو خیالم تو پیشمی
منو اون آهنگه همیشگی
حست میکنم تو خیالم تو پیشمی
منو اون آهنگه همیشگی

بذار برات ترسیم کنم
یه قلب یه حس یه دم تو فکرتم ببینمت
ببینمت، ببینمت
حست می کنم
تو خیالم تو پیشمی
من و اون آهنگه همیشگی
حست می کنم
تو خیالم تو پیشمی
من و اون آهنگ همیشگی
کلمات کلیدی :
--:--
--:--