آهنگ حال و روز رستاک

حال و روز

رستاک

چشماتو بستی بغض کردم،چشماتو وا کردی دلم ریخت
تا اخم کردی اشکم اومد..رفتی که برگردی دلم ریخت
هربار با من قهر کردی قرصای اعصابم عوض شد
اونقدر خوابت دیدنی بود که ساعت خوابم عوض شد

شاید منو دیوونه کردی که عاشق این حال و روزم
آتیش کشیدی زندگیمو..چیزی نگو راحت بسوزم

بارونی سفید و شال خاکستریتو دوست دارم
باور نکن دیوونگیمو..ناباوریتو دوست دارم
هنوز بعد از این همه سال میبینمت دستپاچه میشم
زل میزنم ..چشمای آبیت..غرق دوتا دریاچه میشم

شاید منو دیوونه کردی که عاشق این حال و روزم
آتیش کشیدی زندگیمو..چیزی نگو راحت بسوزم
--:--
--:--