آهنگ جدی نمی گیرم رضا صادقی

جدی نمی گیرم

رضا صادقی

هیچ چیز این دنیا رو بعد از تو جدی نمی گیرم
آینده رو فردا رو بعد از تو جدی نمی گیرم
هرکس به من از عشق می گه منقلب می شم
اما من این حرفا رو بعد از تو جدی نمی گیرم
جدی نمی گیرم
بعد از تو هر چیزی مهم باشه
امروز اگه با عشق فردا شه
پشت سرم حرف دعا باشه
هرچی دره به رویه من واشه
جدی نمی گیرم
جدی نمی گیرم
آهسته می خندم به این روزایه غمگینو دلگیر تقدیرم
با واقعیت رو پذیرفتن هر لحظه درگیرم
چیزی واسه از دست دادن غیر حسم نیست
احساس های خوب و بعد از تو جدی نمی گیرم
بعد از تو هر چیزی مهم باشه
امروز اگه با عشق فردا شه
پشت سرم حرف دعا باشه
هرچی دره به رویه من واشه
جدی نمی گیرم
جدی نمی گیرم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--