آهنگ بی تو نمیمونم حمید حامی

بی تو نمیمونم

حمید حامی

تاریک تاریکم، به گریه نزدیکم
تنها تر از مهتاب، رو خواب یه مرداب

پیشم بیا کم کم، از سایه می ترسم
دردام و درمون کن، آواز و آسون کن

غمگین غمگینم، یه بغض سنگینم
تنها تر از مهتاب، رو خواب یه مرداب

دست تو پیدا نیست، عطر تو اینجا نیست
با گریه می خونم، بی تو نمی مونم

دور از تو خواب من خواب پریشون شد
قناری تنها موند، پروانه ویرون شد

پروانه ویرون شد، پروانه ویرون شد

دور از تو دق کردن شب بو و آلاله
دور از شب گیجه، آوازه خون لاله
--:--
--:--