آهنگ  به یاد ماندنی 4 پازل

به یاد ماندنی 4

پازل

بی تو ی گردابم که
هی دور خودم میپیچم
نفهمیدم چی بودی به جون من افتادی
که من هنوزم گیجم

من بی تو ی گردابم که
هی دور خودم میپیچم
نفهمیدم چی بودی به جون من افتادی
که من هنوزم گیجم

برخیز و مخور غم جهان گذران
بنشین و دمی به شادمانی
به شادمانی گذران

در تب جهان اگر وفایی بود
اگر وفایی بودی
نوبت به تو خورد نیامدی از دگران

کوتاه بیا دل پریشون کوتاه بیا
کو تا بیاد یکی مثه اون کو تا بیاد
کوتاه بیا دل پریشون کوتاه بیا
کو تا بیاد یکی مثه اون کو تا بیاد

دیگه باید بری اگه حال دلمون بده
آخه مگه این رابطه چه گلی به سرمون زده
بیا دیگه باور کن بینمون هیچ حسی نیست
این تاثیر داروی بی حسی نیست
ما زبون همو بلد نشدیم آخر
نیست غمت شاید نکنی باور
--:--
--:--