آهنگ به دلم موند امین رستمی

به دلم موند

امین رستمی

به دلم موند یه بار یه روز یه جایی بگی فقط واسه من
به دلم موند یه بار یه روز یه جایی بگی میخوامت
بگی فقط واسه من عزیزی و بس چشام به نامت
کاش کی تو نگاه آخر آخر آخر اشک و تو چشام میدیدی
تو چی کردی با دل من عشقم و لایق ندیدی
قلب تو انگار که نشنید التماس اون چشام و
تو چی کردی با دل من ندیدی غم صدام و
به دلم موند یه بار یه روز یه جایی بگی میخوامت
بگی فقط واسه من عزیزی و بس چشام به نامت
به دلم موند یه بار یه روز یه جایی بگی میخوامت
بگی فقط واسه من عزیزی و بس چشام به نامت
به دلم موند یه بار یه روز یه جایی بگی فقط واسه من
به دلم موند یه بار یه روز یه جایی بگی میخوامت
بگی فقط واسه من عزیزی و بس چشام به نامت
کاش کی تو نگاه آخر آخر آخر اشک و تو چشام میدیدی
تو چی کردی با دل من عشقم و لایق ندیدی
قلب تو انگار که نشنید التماس اون چشام و
تو چی کردی با دل من ندیدی غم صدام و
به دلم موند یه بار یه روز یه جایی بگی میخوامت
بگی فقط واسه من عزیزی و بس چشام به نامت
به دلم موند یه بار یه روز یه جایی بگی میخوامت
بگی فقط واسه من عزیزی و بس چشام به نامت
کلمات کلیدی :
--:--
--:--