آهنگ بهار آیین مجید اخشابی

بهار آیین

مجید اخشابی

من شما رو ندیدم اما ببینم می شناسم / خورشید رو هرجای آسمون ببینم می شناسم
صورت قشنگ و نامرئی خواب / من شما رو حتی با چشمای بسته می شناسم
تو گل معصوم باغ بهشتی / تو بهار آئین و باران سرشتی / تو امید جاده سرنوشتی
عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست / حسرت دلهای عاشق یک نگاه از سوی توست
در نگاه تو طلسم گریه های من شکست / چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست
تو گل معصوم باغ بهشتی / تو بهار آئین و باران سرشتی / تو امید جاده سرنوشتی
آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه / دچار دلتنگی و بی صبری میشه
سجده غروب خورشید به اذان صبح فردا می رسه / شب دلتنگیه من دوباره با قصه یلدا می رسه
تو گل معصوم باغ بهشتی / تو بهار آئین و باران سرشتی / تو امید جاده سرنوشتی
کلمات کلیدی :
--:--
--:--